FORHOLDSREGLER UNDER COVID-19 PÅ SÆLVIGBUGTENS CAMPING

Under ophold på Sælvigbugtens camping forventes det, at gæster overholder de af myndighederne til enhver tid gældende regler og restriktioner samt de forholdsregler opsat af campingpladsen. Husk at informere børn og unge.
På den måde kan vi i fællesskab hjælpe hinanden og udvise samfundssind.
Situationen taget i betragtning er følgende lukket:
• Fælleslokalet
• Vaskeriet
• Puslerummet
• Receptionen (betjenes via telefon 21676309)
• Butikken

Bade- og toiletfaciliteter:
• Det anbefales at campingvogne/autocampere kun benytter egne faciliter.
• Ved tømning i udslagskummen skal de til rådighed stillede rengøringsmidler bruges både før og efter brug. Husk grundig håndvask både før og efter man rører ved inventar.
• Ved behov tildeles et bad/toilet pr. enhed som skal benyttes og kun må benyttes af enheden.

Køkken:
• Der må til enhver tid kun opholde sig 4 personer i køkkenet ad gangen. Husk afstand og rigtig god hygiejne.
• Der henstilles til campingvogne/autocampere i videst muligt omfang benytter egne køkkenfaciliteter.

Hytter:
• Gæster i hytter skal benytte egne badefaciliteter og køkkenfaciliteter

Campingpladsen har iværksat ekstra rengøringsrutiner.

Legeplads:
• Legepladsen er åben, men under opsyn af en voksen.
• Max. 10 personer på legepladsen.
• Hold min. 2 meters afstand til andre mennesker
• Hoppepuden er lukket.
Større forsamlinger:
• Det er ikke tilladt noget sted på campingpladsen af forsamle sig mere en 10 mennesker !!!!

Ved sygdom:

• Føler du dig syg skal du straks isolere dig i campingvogn eller hytte sammen med dem du er nærmest.
• Ring til læge/vagtlæge eller akut telefonen med henblik på vurdering og det videre forløb for dig og dine nærmeste som er tæt på dig her på campingpladsen.
• Du/I skal forblive isoleret, indtil der foreligger en lægefaglig vurdering for dig og dine nærmeste. Sælvigbugtens Camping skal straks informeres

Vi passer godt på hinanden sammen – hver for sig.

Husk hold afstand og vask/sprit hænder ofte !!!!!

Med venlig hilsen

Birte